Objavljeni novi natječaji iz Ruralnog razvoja!


4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva

Potencijalni korisnici: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, obrti, mikro i mala i srednja poduzeća
Sufinanciranje:  50-70 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova
Datum početka prijava: 31.08.2018.  


4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Potencijalni korisnici: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, obrti, mikro i mala i srednja poduzeća
Područje: stočarstvo
Sufinanciranje:  50-70 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova
​Datum početka prijava: 31.08.2018.  

4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Potencijalni korisnici: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Područje: Bilinogojstvo, Stočarstvo, Maslinarstvo, Vinogradarstvo, Voćarstvo, Povrćarstvo, Ratarstvo, Peradarstvo
Sufinanciranje:  50-70 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova
​Datum početka prijava: 31.08.2018.  

 
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Potencijalni korisnici: Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji, Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
Područje: Mini mljekare, Uljare
Sufinanciranje:  50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova
​Datum početka prijava: 23.07.2018.  

4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

Potencijalni korisnici: Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe.
Sufinanciranje:  50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova
​Datum početka prijava: 23.07.2018.  


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr