Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

 

Svrha: poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

 

Prihvatljivi prijavitelj: mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

 

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 

– aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije

– aktivnosti energetske obnove

– Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima

– Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada

– upravljanje projektom i administracija

– promidžba i vidljivost.

 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 114.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 350.000,00 HRK, a najviši 20.000.000,00 HRK.

 

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 10.11.2017. godine, krajnji rok prijave je 17.01.2018. godine.

 


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr