Objavljena su 2 natječaja iz Vinske omotnice!

 
Objavljena su 2 natječaja iz  “VINSKE OMOTNICE”!

 
Mjera Ulaganja u vinarije i marketing vina:

Korisnici mjere: poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Prihvatljive aktivnosti:  ulaganja u kupnju novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti.

Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%.

Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000EUR dok je maksimalni iznos potpore za mikro, mala i srednja poduzeća 1.500.000 EUR750.000 EUR za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR i 550.000 EUR za velika poduzeća koji imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više.

Rok za podnošenje prijava je do 1. lipnja 2018.


Mjera Promidžba na tržištima trećih zemalja:

Korisnici mjere su stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

Prihvatljivi troškovi:

- objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže)
- ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje
- ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
- ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te
- administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika

Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore (de minimis potpora ). Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 200.000 EUR dok minimalni iznos potpore po projektu iznosi 3.000 EUR. 

Rok za podnošenje prijava je do 30. svibnja 2018.

 
 

 

 

 


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr