e-savjetovanja- Najava poziva

Predmet Poziva: Poticanje kreativnosti i inovativnosti MSP-ova označavanjem kvalitetnih i prepoznatljivih hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore za ishođenje znaka kvalitete za proizvode, skupine proizvoda odnosno jednu ili više usluga ili djelatnosti.

 

Cilj poziva: Primjenom znakova kvalitete pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda i usluga te povećanjemnjihove pretpoznatljivosti na tržištu osiguraju preduvjete za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti.

 

Pojam znakovi kvalitete odnosi se na znakove “Hrvatska kvaliteta”, “Izvorno hrvatsko”, “Tradicijski obrt” i “Umjetnički obrt” koji su definirani Pravilnikom o znakovima vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i usluga odnosno Pravilnikom o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima.

 

Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali i srednji poduzetnici.

 

Prihvatljivi pružatelji usluga: 

- Hrvatska obrtnička komora za tradicijske i umjetničke obrte

- Hrvatska gospodarska komora za znakove Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko

 

Prihvatljive aktivnosti odnose se na ishođenje sljedećih znakova kvalitete:

- “Hrvatska kvaliteta”

- “Izvorno hrvatsko”

- “Tradicijski obrti”

- “Umjetnički obrti”

 

Aktivnosti mogu biti prihvatljive samo ukoliko je izdavanje oznake kvalitete provedeno od strane prihvatljivog Pružatelja usluga.

 

Prihvatljive kategorije troškova:

-troškovi zahtjeva za izdavanje znaka kvalitete

-troškovi naknade za pravo uporabe znaka u prvom razdoblju korištenja (ako je primjenjivo)

 

Ukupna alokacija sredstava: 7.500.000,00 HRK bespovratnih sredstava u obliku vaučera.

 

I. i II.skupina JP(R)S- 5.000.000,00 HRK

III. i IV. skupina JP(R)S- 2.500.000,00 HRK

 

Najviši iznos vaučera ne može biti viši od 75.000,00HRK.

Maksimalan iznos potpore: 100%

Očekivani datum objave poziva: 30.03.2018.

 


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr