Otvoren natječaj za tip operacije 7.4.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 24. veljače 2017. godine objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” u okviru mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

Sredstva javne potpore iznose ukupno 50.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. travnja 2017. do 18. svibnja 2017. godine.

 

Prihvatljivi korisnici:

  • jedinice lokalne samouprave,
  • trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
  • javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija,
  • udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo (isključujući lokalne akcijske grupe) i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane sa prihvatljivim ulaganjem, lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa

 

Prihvatljiva ulaganja: 

 

- Građenje i/ili opremanje: vatrogasnog doma i spremišta, društvenog doma/kulturnog centra, planinarskog doma i skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, sportske građevine, objekata za slatkovodni sportski ribolov ( ribički dom, nadstrešnica i dr.), rekreacijske zone na rijekama i jezerima, biciklističke staze, tematskog puta i parka, građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu, javne zelene površine, pješačke staze i zone, otvorenog odvodnog kanala, groblja, tržnice, javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak i sl.)

 

Najviši i najniži iznos potpore: 

·         Najniži iznos potpore – 15.000,00 EUR;

·         Najviši iznos potpore – 1.250.000,00 EUR.

 

Intenzitet potpore ( temelji se na indeksu razvijenosti jedinica lokalne i područne samouprave):

·         za IV. i V. skupinu JLS – do 80% prihvatljivih troškova;

·         za III. skupinu JLS – do 90% prihvatljivih troškova;

·         za I. i II. skupinu JLS – do 100% prihvatljivih troškova. 


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr