Omogućena je ponovna prijava na natječaj "Izgradnja i opremanje MSP"!

Dana 23.05.2018. omogućeno je ponovno podnošenje projektne dokumentacije na natječaj "Izgradnja i opremanje MSP-ova" putem sustava eFondovi, a zbog tehničkih poteškoća sa sustavom, novost je da se Obrazac za prijavu predaje putem preporučene pošiljke i to od 5.lipnja 2018. a navedeno predstavlja vrijeme predaje projektnog prijedloga na Poziv a ne kao do sada unosom dokumentacije u sustav e-fondovi.


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr