Objavljen je Poziv u e-savjetovanju- "Poboljšanje konkurentosti i učinkovitosti MSP kroz infomacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)"

Svrha: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom infomacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju infomacijskog društva u RH

Predmet ovog Poziva: Ovim pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanje interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća

Prihvatljivi korisnici: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici

Prihvatljivi troškovi: 
- Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, AFC, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…);
- Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana);
- Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (do godine dana od dana uvođenja usluge);
- Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;
- Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
- Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;
- Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK;
- Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta, usluge financijske revizije do iznosa 15.000,00 HRK;
- Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti, sukladno poglavlju 5.6 ovih Uputa 


Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi: do 65% 
prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike te do 50% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike.


Očekivana objava natječaja: 30.06.2018.


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr