Objavljen je 2. natječaj za mjeru 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme. 

Prihvatljivi korisnici: Obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za preradu drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. 

Prihvatljivi troškovi: 
1. prihvatljivi opći troškovi
a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično

2. prihvatljivi nematerijalni i materijalni troškovi
a) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva
b) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja
 i opreme za proizvodnju peleta i briketa
c) instalacija i/ili kupnja opreme za informacijsko-komunikacijske tehnologije u postupcima predindustrijske prerade drva  
d) izgradnja i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda e) kupnja računalnih programa i
f) razvoj računalnih programa.


Visina potpore: najniža vrijednost potpore je 10.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 1.000.000 eura. 

Intenzitet potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu započinje 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati, a završava 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr